Prof.Dr.
Kamil Çağrı KÖSE
Birim
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İletişim
(264) 295 54 54